Andrzej Pietrzak

ORCID

 

 

Książki:

  – . 2019. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Wyd. II popr. Lublin: Wydawnictwo KUL.

  – . 2013. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

  – . 2010. Povo de Deus segundo Leonardo Boff. Lublin: Petit.

  – . 2010. Teologia da inculturação segundo Michael Amaladoss e Mário de França Miranda. Lublin: Petit.

  –. 2002. Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła. Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów.

 

 

Książki współredagowane:

– . 2013. Rok wiary – rok odnowy, red. Krzysztof Kaucha, Andrzej Pietrzak, Wojciech Rebeta. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2008. 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), red. Andrzej Pietrzak, Antoni Kość, Henryk Zimoń. Lublin: Wydawnictwo Petit.

– . 2007. Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Artykuły:

– . 2018. Missiology at the Institute of Fundamental Theology of the John Paul II University of Lublin. Roczniki Teologiczne, 65(9), 107-116.

– . 2017. Ubodzy w nauczaniu Jana Pawła II w Ameryce Łacińskiej. W: Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, red. Tomasz Szyszka, 61-70. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

– . 2017. The Preferential Option of the Poor and Credibility of the Church. Roczniki Teologiczne 64(9), 87-98.

– . 2017. Os quarto lados da vida como metodo de análisis da realidade dos cristãos militantes na Améerica Latina. W: Política y religión en América Latina, red. Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, 41-56. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

– . 2017. Katolicyzm: pożegnanie z europocentryzmem?. W: Lublin. Miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze, red. Sławomir Pawłowski; Sławomir Jacek Żurek, 149-159. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

– . 2017. Hugo Schlesinger (1920-1996). Promotor kultury i dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Brazylii. W: Literatura polska na obczyźnie – zapomniane dziedzictwo po roku 1939, red. Ryszard Zajączkowski, 173-183. Lublin: TN KUL.

– . 2017. Afrobrazylijczycy w społeczeństwie i Kościele: zarys problematyki. W: Poznać aby zrozumieć – misyjny wymiar Kościoła: księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa, 30-lecia pracy naukowej, red. Barbara Rozen; Roman Kordonski, 191-201. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– . 2016. Metoda via ascendens i jej znaczenie w badaniach eklezjologicznych na przykładzie Ameryki Łacińskiej. Roczniki Teologiczne, 63(9), 95-110.

– . 2016. Korespondencja Antoniego Kościa: świadectwo narodzin transkulturowości i synergii człowieka nauki i misjonarza. W: Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Jadwiga Potrzeszcz, 177-187. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2015. Pakt z katakumb św. Domitilli. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO, 35(3-4), 63-73.

– . 2014. Teologia między Rio Grande a Ziemią Ognistą. W: Kościół Franciszka, red. Przemysław Artemiuk, 57-96. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

– . 2014. Metoda widzieć – ocenić – działać a demokratyzacja Ameryki Łacińskiej. W: Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej: problemy, wyzwania, implikacje, red. Katarzyna Krzywicka, 263-274. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

– . 2014. Latynoamerykańskie owoce Soboru Watykańskiego II. W: Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, 525-549. Toruń: Grup Media.

– . 2014. Kościół ubogich i dla ubogich papieża Franciszka odpowiedzią na współczesne wyzwania duchowe i społeczne. W: Ubóstwo w Polsce, red. Joanna Blicharz, Lidia Klata-Wertelecka, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, 31-38. Wrocław: E-Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

– . 2013. Prawa z Burgos. W: Abiit, non obiit: księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński, 971-984. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2013. Opcja na rzecz ubogich. Studia Nauk Teologicznych PAN, 8, 47-62.

– . 2012. Duchowni katoliccy wobec emancypacji politycznej Ameryki Łacińskiej w XIX wieku. W: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej: perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, red. Katarzyna Krzywicka, 165-179. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

– . 2012. Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, 59(4), 15-19.

– . 2010. Kościół katolicki wobec urbanizacji w Ameryce Łacińskiej. W: Pluralizm religijny i kulturowy współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 235-245. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2010. Chrześcijaństwo a kultury w Ameryce Łacińskiej. Studia Nauk Teologicznych PAN, 5, 89-102.

– . 2010. Ameryka Łacińska u progu XXI w. według Alberta Methola Ferrégo. W: Oblicza Ameryki Łacińskiej, red. Katarzyna Krzywicka, Joanna Kaczyńska, 13-23. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

– . 2009. Religie afrykańskie w Ameryce Łacińskiej. W: Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. Marcin F. Gawrycki, 257-262. Warszawa: PWN

– . 2009. „Złoty wiek” Kościoła w Ameryce Łacińskiej. W: Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. Marcin F. Gawrycki, 221-233. Warszawa: PWN.

– . 2007. Uzasadnienie inkulturacji we współczesnej teologii – status quaestionis. Roczniki   Teologiczne, 54(9), 5-21.

– . 2007. Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Mariana Ruseckiego. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 37-45. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2007. Krytyka korporacji transnarodowych w środowiskach chrześcijańskich w Ameryce Łacińskiej. W: Polska, Europa, świat, korporacje transnarodowe, red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec, 195-209. Lublin–Tomaszów Lubelski: Polihymnia.

– . 2007. Inkulturacja w ujęciu Michaela Amaladossa. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 915-927. Lublin: Wydawnictwo KUL.

– . 2007. Imigranci z Azji w dziejach Ameryki Łacińskiej. W: Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, red. Marcin F. Gawrycki, 513-526. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

– . 2006. Teologia protestancka w Ameryce Łacińskiej – terra incognita. W: Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red. Marcin F. Gawrycki, 339-354 . Toruń: Adam Marszałek.

– . 2006. Teologia chrześcijańskiej postawy wobec ubogich i ubóstwa. W: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI, red. Jarosław Różański, 85-92. Warszawa: Wydawnictwo Missio-Polonia.

– . 2006. Opcja na rzecz ubogich w Kościele katolickim w Ameryce Łacińskiej. W: Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red. Marcin F. Gawrycki, 325-338. Toruń: Adam Marszałek.

– . 2006. Jon Sobrino. Latynoamerykańska chrystologia wyzwolenia. W: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 3, red. Józef Majewski, Jarosław Makowski, 354-363. Warszawa: Więź.

– . 2006. Ignacio Ellacuría. Teoria poświadczona męczeństwem. W: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 3, red. Józef Majewski, Jarosław Makowski, 101-111. Warszawa: Więź.

– . 2004. Salvador Pie-Ninot. Teologia zakorzeniona w doświadczeniu człowieka i tradycji. W: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, red. Józef Majewski, Jarosław Makowski, 332-345. Warszawa: Więź.

– . 1993. Eklezjalne Wspólnoty Podstawowe modelem nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. Krzysztof Góźdź, 87-93. Lublin: Wydawnictwo 20000.

 

Artykuły, wywiady popularnonaukowe:

– . 2017. Czarna legenda czerwonej teologii (wersja przejrzana i zaktualizowana). Magazyn Kontakt. Teologia wyzwolenia: Numer specjalny, 69-91.

– . 2016. Po co solidarność?. Biuletyn Związkowy NSZZ "Solidarność" KUL, 2, 6.

– . 2015. Congresso Lusófono de Ciência das Religiões. Contacto SVD. Publicação bimestral de formação e informação missionária, XXXV 210, 6.

– . 2013. Zanim nadejdzie Królestwo Niebieskie. Nowy Obywatel, 11(62), 7-20.

– . 2013. Papież i Rabin o niebie i ziemi. Wypisy franciszkańskie. Tygodnik Powszechny, 13, 22-23.

– . 2012. Czarna legenda czerwonej teologii. Kontakt. Magazyn nieuziemiony, 21, 71-75.

– . 2008. Jesteśmy słabeuszami. Rozmowa o miłości, pokorze, lustracji i o tym, co w życiu ważne. Kurier Lubelski, 58(13488),14.

– . 2007. Ubodzy mają marzenia. Przed pielgrzymką Benedykta XVI do Brazylii. Tygodnik Powszechny, 19, 7.

– . 2007. Niech wszyscy będą misjonarzami. Co ustalili biskupi Ameryki Łacińskiej?. Tygodnik Powszechny, 24, 2.

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020 10:59