Andrzej Pietrzak

2022

Rozprawy doktorskie
  • Pobożność ludowa jako wyraz inkulturacji wiary na przykladzie męskich pielgrzymek wielkopostnych na azorskiej Wyspie św. Michała

2019

Rozprawy doktorskie
  • The Mission of the Church in the light of the Teachings of the Catholic Bishops Conference of Nigeria, 1965-2017
  • Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawoslawnej na podstawie życia i pism św. Jana Innocentego Weniaminowa (1797-1879)

2016

Rozprawy doktorskie
  • Misja ad gentes w dokumentach Kapituł Generalnych Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi z lat 1896-2008