2020Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2019


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Udział w konferencji krajowej
Członkostwo w komitecie lub komisji


2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


20162015


Recenzja w przewodzie doktorskim
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2014Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencjiCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2011


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2010
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2008
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2006

 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
 • Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

 • 2004


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2002
  1995  1993


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  1987


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym