2023
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2022


Organizacja konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowejOpieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2020Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2019

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Udział w konferencji krajowej
Członkostwo w komitecie lub komisji


2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


20162015


Recenzja w przewodzie doktorskim

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2014Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencjiCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2011


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2010
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2008Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych
Organizacja konferencji krajowej
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

2006


Hasło w leksykonie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2004


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2003Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


2002


20012000

 • Primer Congreso Teológico International sobre la enciclica «Fides et ratio»

 • 1999


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  1997


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


  1995  1994


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  1993


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Tłumaczenie książki naukowej


  1987


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym