Andrzej Michalski

2021

Prace licencjackie
 • Manifolds
 • Integer sequences
Prace magisterskie
 • Szyfrowanie z wykorzystaniem krzywych eliptycznych
 • Aplikacja bazodanowa wspomagająca zarządzanie użytkami rolnymi
 • Nierelacyjna baza danych na przykładzie aplikacji badającej opinie użytkowników
 • Realizacja zintegrowanego systemu inteligentnego domu z wykorzystaniem architektury Raspberry Pi
 • Śledzenie i analizowanie statystyk z wykorzystaniem machine learning oraz biblioteki OpenCv
 • Funkcjonalności SQL i ich praktyczna realizacja
 • Porównanie systemów baz danych MsSql server z MongoDB na podstawie zapytań analitycznych
 • System detekcji kolizji obiektów geometrycznych w grafice komputerowej
 • Komunikator internetowy w środowisku Node.js
 • Reprezentacja obiektów geometrycznych na przykładzie SZBD Oracle
 • Reprezentacja danych multimedialnych na przykładzie SZBD Oracle
 • Aplikacja lojalnościowa z wykorzystaniem reguł asocjacji
 • Wykorzystanie silnika Unity do stworzenia gry komputerowej

2020

Prace licencjackie
 • Elliptic curves and their applications to cryptocurrencies

2014

Prace licencjackie
 • Całki wielokrotne
 • Uogólnione funkcje hipergeometryczne
 • Wielomiany ortogonalne Jacobiego
 • Funkcje gamma i beta Eulera