Andrzej Michalski
dr Andrzej Michalski
Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr - Katedra Analizy Matematycznej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: andrzej.michalski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0360-3398