Andrzej Michalski

2014

Prace licencjackie
 • Transformata Laplace'a

2013

Prace licencjackie
 • Wielomiany ortogonalne Gegenbauera
 • Wielomiany ortogonalne Legendre'a
 • Zastosowanie twierdzenia o residuach do sumowania szeregów
 • Wielomiany ortogonalne Czebyszewa
 • Wybrane metody całkowania numerycznego
 • Uogólnione metody sumowania szeregów
 • Szeregi hipergeometryczne Gaussa

2012

Prace licencjackie
 • Kryteria zbieżności szeregów liczbowych
 • Funkcje o wahaniu ograniczonym
 • Całka Riemanna-Stieltjesa

2011

Prace licencjackie
 • Zastosowanie Twierdzenia o residuach do lokalizacji miejsc zerowych wielomianów
 • Zastosowanie twierdzenia o residuach do obliczania całek niewłaściwych
 • Miejsca zerowe wielomianów oraz wybrane metody ich przybliżonego obliczania wraz z implementacją
 • Rozwiązywanie skończonych układów równań liniowych oraz implementacja algorytmu Gaussa
 • Zastosowanie twierdzenia o residuach do obliczania całek zawierających funkcje trygonometryczne