2022Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2021
20202019
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej2018


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015
2014


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2012

2011Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Działalność odczytowa


2009Odznaczenie krajowe resortowe


2002


Hasło encyklopedyczne


20011996


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej