2011

Prace magisterskie
 • Asertywność a samoocena u studentów
 • Jakość relacji małżeńskich a strategie rozwiązywania konfliktów
 • Poczucie kompetencji temporalnych a samoocena u osób dorosłych
 • Integralność osobowości u seniorów a psychologiczne wyznaczniki mądrości
 • Homoseksualna tendencja a percepcja rodziców
 • Poczucie ostracyzmu a style aktualizacji siebie u studentów
 • Poczucie osamotnienia a obraz siebie u młodych kobiet
 • Nieśmiałość a radzenie sobie ze stresem u studentów
 • Nadzieja a struktura osobowości u seniorów
 • Struktura osobowości a satysfakcja ze związku małżeńskiego

2008

Prace magisterskie
 • Temperamentalne uwarunkowania strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Typy struktur temperamentalnych u młodzieży a strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Narcyzm a neurotyczna osobowość u młodzieży.
 • Percepcja postaw rodzicielskich a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Radzenie sobie ze stresem a typy charakteru u młodzieży.
 • Temperamentalne uwarunkowania depresji u młodzieży.
 • Struktura narcyzmu a radzenie sobie ze stresem u młodzieży.
 • Struktury charakteru a strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży.
 • Symptomy depresji a dolegliwości somatyczne u młodzieży.
 • Narcyzm i temperament jako moderatory depresji u młodzieży.