2020

Rozprawy doktorskie
 • Jakość relacji z ojcem osób uzależnionych uczestniczących w terapii w kontekście ich zachowań ryzykownych
Prace magisterskie
 • Wychowanie religijne a poczucie tożsamości narodowej na przykładzie rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących niemieckojęzyczną część Szwajcarii - studium indywidualnych przypadków
 • Młodzież szkolna wobec wartości godności człowieka. Badania w wybranych szkołach w Lublinie
 • Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym w świetle literatury przedmiotowej
 • Zabawa jako forma aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w świetle badań własnych

2019

Rozprawy doktorskie
 • Potencjał i ryzyko wychowania w kulturze popularnej
Prace magisterskie
 • Proces formacji i wychowania w życiu i działalności św. o. Rafała Kalinowskiego

2018

Prace magisterskie
 • Wychowanie do wolności jako istotny problem pedagogiki personalistycznej
 • Wychowanie religijno-moralne w rodzinach Kościoła Domowego przy Parafii Dobrego Pasterza w Lublinie
 • Wychowanie do świętości w świetle nauczania św. Jana od Krzyża

2017

Rozprawy doktorskie
 • Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów katolickich XX wieku. Analiza porównawcza
 • Uwarunkowania funkcji blogów internetowych w życiu młodzieży szkolnej
 • Sytuacja szkolna dzieci z Kaukazu w szkołach powiatu bialskiego
Prace magisterskie
 • Wzory kobiecości w opinii harcerek Roztoczańskiego Związku Drużyn Harcerek "Puszcza" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Kształtowanie roli lidera w organizacji na przykładzie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
 • Wartości przekazywane dzieciom przez wychowawców środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

2016

Rozprawy doktorskie
 • Wiedza pedagogiczna matek wielodzietnych. Studium empiryczne
 • Środowiskowe uwarunkowania zachowań altruistycznych młodzieży licealnej
Prace magisterskie
 • Zabawy "zawodoznawcze" dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a ich wyobrażenia o przyszłym zawodzie.
 • Postrzeganie osób w podeszłym wieku przez młodzież gimnazjalną