dr hab. Alina Rynio
adiunkt - Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: alina.rynio_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4113-7620