2020

Prace licencjackie
 • Typy doradców i rodzaje poradnictwa w internecie na przykładzie wybranych portali internetowych
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w poszukiwaniu pracy w opinii studentów doradztwa kariery i doradztwa personalnego
 • Możliwości i ograniczenia poradnictwa zawodowego online na przykładzie wybranych portali internetowych
 • Wizerunek doradcy zawodowego w Internecie w opinii studentów doradztwa kariery i doradztwa personalnego KUL
 • Zawód projektanta gier komputerowych w opinii studentów Doradztwa kariery i doradztwa personalnego
 • Technologie ICT w doradztwie zawodowym na przykładzie komunikatora Skype
 • Postawy studentów doradztwa kariery i doradztwa personalnego KUL wobec zakupów internetowych
 • Uczestnictwo online w życiu religijnym parafii św. Józefa w Markuszowie w czasie pandemii koronawirusa. Socjologiczne studium przypadku.
 • Networking w poszukiwaniu pracy w opinii studentów doradztwa kariery i doradztwa personalnego
 • Portale społecznościowe w opinii studentów doradztwa kariery i doradztwa personalnego KUL
 • Anonimowość w cyberprzestrzeni w opinii studentów psychologii UMCS
 • Propaganda w e-marketingu politycznym w opinii studentów ekonomii KUL
 • Doradztwo kariery w Internecie na przykładzie wybranych portali internetowych
 • Nowe narzędzia technologiczne w doradztwie personalnym w opinii studentów KUL
 • E-poradnictwo w aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Studium teoretyczne

2016

Prace licencjackie
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w myśl koncepcji TQM
 • Kompleksowe zarządzanie przez jakość w przedsiębiorstwie na podstawie koncepcji TQM
 • Zarządzanie jakością usług na przykładzie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych
 • Normalizacja i zarządzanie jakością usług w logistyce na podstawie norm ISO:9001