dr Alina Betlej
adiunkt - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: alina.betlej_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2729-6564