2021

Prace magisterskie
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja wybranych modeli chaosu z wykorzystywaniem programów MATLAB i Mathematica
 • Matematyczne modelowanie procesów falowych i ich symulacji
 • Programowa symulacja i wizualizacja modeli mechanicznych przy pomocy programów Mathematica i Matlab
 • Programowe symulacje i wizualizacje modeli wahadłowych

2020

Prace magisterskie
 • Procedura projektowania aplikacji mobilnych systemu Android w obszarze designu UX oraz UI
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli konkurencyjnych z wykorzystaniem programów Matlab i Mathematica

2019

Prace magisterskie
 • Numeryczne badania i wizualizacje punktów równowagi w dwóch ograniczonych modelach dynamiki kosmicznej dla 11 ciał
 • Matematyczne modelowanie procesów ubezpieczeń zdrowotnych i ich symulacja
 • Symulacja i wizualizacja modeli oscylacyjnych
 • Wykorzystanie symulacji i modelowania w procesie tworzenia gry komputerowej opartej na językach C# i JavaScript

2018

Prace magisterskie
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli konkurencyjnych z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli mechanicznych z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB

2017

Prace magisterskie
 • Matematyczne modelowanie dźwięku i jego symulacja
 • Programowa symulacja i wizualizacja rozwiązań w programie Mathematica dla modeli Chemostatu
 • Numeryczne badania i wizualizacja ruchu w ogólnym i ograniczonym modelu dynamiki kosmicznej dla 3 ciał
 • Algorytmy szybkiego rozpoznawania obiektów na obrazach cyfrowych
 • Zastosowanie technik bezpieczeństwa aplikacji internetowych w oparciu o symulacje zagrożeń
 • Symulacja i wizualizacja modeli chemostatu z wykorzystaniem programów Mathematica i MATLAB
 • Numeryczne badanie i wizualizacja punktów równowagi w ograniczonym modelu dynamiki kosmicznej dla 14 ciał

2016

Prace magisterskie
 • Komputerowa symulacja i wizualizacja modeli mechanicznych w systemie Mathematica