Publikacje i wystąpnienia:

 

 

Publikacje: 


 1. „The Fiction of Niall Griffiths." Messages, Sages, And Ages. Proceedings of the 1st

     International Conference on British and American Studies. Ed. Evelina Graur, 

     Cornelia Macsiniuc, Alexandru Diaconescu. Suceava: Editura Universităţii

     Suceava, 2004. 57-70.

2. "Powieść jako ikonostas. Sposoby ukazania Niewyrażalnego w twórczości 
     Wirginii Woolf." Wyrazić Niewyrażalne. Ed. Anna Klepaczko i Anna Krupska-
     Perek. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w 
     Łodzi, 2006. 223-236.

3. „Croeso i Gymru. Rozmówki walijskie." Anglorama, 1(2006), 28-29.

4.  Konstruowanie przestrzeni. Walia w twórczości Nialla Griffithsa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.   

5.  „Humorous Elements in Monty Python and The Holy Grail and Selected Tales from The Mabinogion”, in: A. Kwiatkowska and S. Dżereń-Głowacka (eds.) Making sense of humor. Humor – Theories. Applications. Practices. vol. 2/2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie: Piotrków Trybunalski, 2009. 51–59.

6.  "1963". Arcana, 96/2010, s. 75-79.

7. "1963". "Żołnierze wyklęci 1943-1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego" (Rzeczpospolita), nr 8 (18.05.2011), s. 54-55.

8. "Representing the Unrepresentable. The Sense of the Work of Art in Alan Warner's Morvern Callar", in: The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense, Wydawnictwo WSEH: Bielsko-Biała, 2011. 87-97.

9. "Kulturowe i językowe aspekty osadnictwa walijskiego w Patagonii", w: Roczniki Humanistyczne KUL, Tom LIX, 5/2011, s. 27-38. 

10. "Wales in a Mirror: Welsh Social and Cultural Issues in Niall Griffiths's Sheepshagger" in Literature in Society ed. Regina Rudaityte, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 2012

11."Deferring Apocalypse: Death and the Welsh Language in Angharad Tomos's Wele'n Gwawrio (Behold it dawns) in (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, ed. Irmina Wawrzyczek, Aleksandra Kędzierska, Maria Curie-Skłodowska University Press: Lublin, 2012.

12. Inherent Myth. Wales in Niall Griffiths's Fiction. Wydawnictwo KUL: Lublin 2012

 

Wystąpienia:


1."The Welsh in Patagonia. Past and Present."Celtic Days, KUL, 23 kwietnia
    2004.

2. "Powieść jako ikonostas. Sposoby ukazania Niewyrażalnego w twórczości 
     Wirginii Woolf." Konferencja naukowa dla studentów i młodych pracowników 
     naukowych „Wyrazić Niewyrażalne"
, Smardzewice, 28 października 2004.

3. „The Fiction of Niall Griffiths." Messages, Sages, And Ages. Suceava, 19 listopada 2004.

4. „Walijska muzyka pop - subkultura językowa?" Celtic Days, KUL, 15 kwietnia 2005.

5. "Muzyka walijska - muzyczne getto czy nieodkryty ląd?" Biblioteka brytyjska

    w Lublinie, 9 czerwca 2006, Biblioteka brytyjska w Krakowie, 13 lutego 2007, 
      Biblioteka brytyjska w Warszawie, 14 lutego 2007 .

6. „Walijski Irvine Welsh? Twórczość Nialla Griffithsa" Biblioteka brytyjska, Lublin, 6 października 2006.

 

7. "Patrioci czy terroryści? Krótka historia Meibion Glyndŵr" Celtic Days, KUL, 18 marca 2008.

 

8. "Humorous Elements in The Mabinogion and Monty Python and The Holy Grail" The Second International Conference 'Humor' - Theories, Applications, Practices. JanKochanowski University in Piotrków Trybunalski, English Philology Department, 30 May 2008.

 

9. "Osadnictwo walijskie w Patagonii", Otwarte Zebrania Naukowe, Centrum Studiów Latynoamerykańskich  Uniwersytetu Warszawskiego, 25 marca 2009. 

10. “Representing the Unrepresentable. The sense of the work of art in Alan Warner’s Morvern Callar” 16-19 September 2009, Ustroń, The Surplus of Culture: Sense, Common-Sense, Non-Sense, The Institute of English Cultures and Literatures, University ofSilesia 

11. "Aspekty fantastyczności we współczesnej prozie walijskiej" Konferencja Horyzonty wyobraźni: fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, 8-9 lipca 2011, Kraków, Uniwesytet Jagielloński

12. “Wales in a Mirror: Welsh Social and Cultural Issues in Niall Griffiths’s Sheepshagger”  Konferencja Literature and Society, 29-30 September 2011, Vilnius, Vilnius University  

13. „Aspekty śmierci w powieści Wele’n Gwawrio (Już świta) Angharad Tomos” Konferencja (Non)Omnis Moriar. Kulturowe i literackie oblicza śmierci i nieśmiertelności, 17-18 listopada 2011, Lublin, UMCS 

 

Translation:

Poetry of Elin ap Hywel, Literatura na Świecie, Nr 7-8/2009.

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2016 23:34