Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej
[Leaders of social economy]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju