Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa"
[National Meeting of Social Economy "Social Economy is our business"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Fundacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego