Społeczno-kulturowe uwarunkowania samobójstw
[Socio-cultural determinants of suicide]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, KUL