Życie jest darem
[Life is a gift]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, KUL