Instytucja Asystenta Rodziny - nowy obowiązek w polityce społecznej gminy
[FAMILY ASSITANT - NEW OBLIGATION IN A MUNICIPALITY SOCIAL POLICY]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: ESPANET Polska Inwestycje społeczne a rozwój
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej