Koncepcja Aktywnego Doradzwta Społecznego
[Concept of active social consulting]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kongres Polityki Społecznej
Współautorzy: Adam Zadroga
Miejsce: Warszawa