Samotne macierzyństwo a rynek pracy - rekomendacje dla lokalnej polityki społecznej
[Single motherhood and the labor market - recommendations for local social policy]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka
Miejsce: Wrocław
Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość