Współczesne wyzwania dla prorozwojowej polityki rodzinnej w Polsce
[CONTEMPORARY CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENTAL FAMILY POLICY]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne