Rodzina wobec współczesnych wyzwań
[Family to modern challenges]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rodzina wobec współczesnych wyzwań
Miejsce: lublin