Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród nieletnich
[Streetworking on the Web response to suicide among minors]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Andrzejewska-Cioch
Miejsce: Sandomierz ; Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Granice streetworkingu
Redaktorzy: Jarosław Jęczeń, Bernadeta Lelonek-Kuleta
Strony od-do: 129-139
Streszczenie: Typową dla czasów nowoczesnych, przestrzenią komunikowania się młodych ludzi, stał się Internet – świat wirtualny. We współczesne życie tak mocno wplótł się świat wirtualny, że niemal niemożliwym wydaje się fakt zaniechania komunikacji w sieci. Ten sposób porozumiewania się jest domeną szczególnie ludzi młodych, którzy Internet traktują jako główny kanał łączności. Informacje przekazywane sobie w sieci transmitują przeróżne treści, od zwykłych pogadanek na luźne tematy, aż do rzeczy ważnych, godnych uwagi. W treściach przekazywanych w sieci często odnaleźć można sygnały alarmujące ludzkie problemy, a nierzadko osobiste tragedie. Łatwość komunikowania się w sieci, anonimowość i poczucie swobody powoduje uwalnianie skrywanych emocji oraz głęboką szczerość. Sygnały i znaki emitowane przez młodych ludzi nie powinny pozostawać pomijane i bagatelizowane. Zjawisko samobójstwa, coraz częściej należy do tych kontekstów, które poruszane są, przez osoby młode na forum Internetu. Tworzą się całe społeczności osób ze skłonnościami do samobójstwa. Głośną dyskusję na ten temat wywołał polski film Sala samobójców reż. Jana Komasy, który doskonale zobrazował możliwości i zagrożenia komunikowania się w sieci przy jednoczesnym braku wsparcia w świecie rzeczywistym. Artykuł ma na celu pokazać, iż współcześnie, profesjonalna pomoc osobom nieradzącym sobie z problemami, jest potrzebna nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również, a może przede wszystkim w cyberprzestrzeni. Jeżeli streetworking oznacza wychodzenie z pomocą bezpośrednio do środowiska osoby uwikłanej w problem, to z całą pewnością uwidacznia się potrzeba takiej pracy w przestrzeni internetowej. To właśnie Internet staje się naturalnym środowiskiem osób zagrożonych popełnieniem samobójstwa. Wychodzenie poza ramy pomocy stacjonarnej, otwartość, umiejętność twórczej komunikacji oraz możliwość docierania z pomocą bezpośrednio do odbiorców to tylko niektóre cechy streetworkingu. Jakże ważne i potrzebne te same cechy okazują się w działalności, którą można nazwać stereetworkingiem w sieci lub cyberworkingiem?
Słowa kluczowe: samobójstwa, Internet, cyberprzestrzeń, pomoc nieletnim, streetworking, streetworking w sieci, cyberworkingCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska and Anna Andrzejewska-Cioch",
title = "Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród nieletnich",
journal = "",
year = "2013",
pages = "129-139"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. and Anna Andrzejewska-Cioch(2013). Streetworking w sieci odpowiedzią na samobójstwa wśród nieletnich. , 129-139.