Współczesna rodzina - kryzys czy przemiana?
[Modern family - the crisis or the transformation?]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Tożsamość i posłannictwo rodziny
Redaktorzy: Mirosław Brzeziński, Jarosław Jęczeń
Strony od-do: 71-84
Streszczenie: Rodzina jest najstarszą i najpowszechniej występującą formą życia społecznego. Występuje we wszystkich kulturach i społeczeństwach niezależnie od wielkości, różnic norm i wartości czy też położenia geograficznego. Rodzina stanowi istotę każdego społeczeństwa, gdyż zapewnia mu ciągłość w aspekcie biologicznym i kulturowym. Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym, pełni niezliczone funkcje zarówno w jej obrębie – w stosunku do swoich członków, jak również w szerszej rzeczywistości społecznej – w stosunku do całego społeczeństwa. Rodzina jako system psychospołeczny zajmuje określone miejsce w hierarchii szerszych zbiorowości i jest ściśle powiązana z mikro- i makrostrukturą społeczną. Rodzina poza zapewnieniem biologicznego trwania społeczeństwa jest również głównym przekazicielem kultury w sferze wartości indywidualnych oraz wartości społecznych, stanowiących fundament porządku publicznego. Rodzina od wieków, nieustannie podlega różnorakim przemianom. Przeobrażenia rodziny obejmują zmiany demograficzne wewnątrz rodzin, ale również społeczne zmiany wzorów życia i postaw ludzi wobec życia rodzinnego. Zmienność współczesnej rodziny jest odpowiedzią na zmianę szerszych układów społecznych, gwałtownych procesów urbanizacyjnych i przemysłowych, rozwój nauki i edukacji, wzrost mobilności, rozwój demokracji i świadomości społecznej oraz gwałtowny wzrost konsumpcji i potrzeb ludności. Wszystkie owe przemiany nadają współczesnej rodzinie jeden kierunek – od modelu tradycyjnego do nowoczesnego.
Słowa kluczowe: rodzina współczesna, wartość, kryzys rodziny, przemiany rodziny, alternatywne formy życia rodzinnegoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Współczesna rodzina - kryzys czy przemiana?",
journal = "",
year = "2014",
pages = "71-84"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2014). Współczesna rodzina - kryzys czy przemiana?. , 71-84.