Spółdzielnie socjalne – aspekty unijne i regionalne /od standardów Unii Europejskiej do działań samorządowych/
[Social cooperatives - EU and regional aspects / from standards of the European Union for self-government actions/]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Spółdzielnie socjalne. Teoria i praktyka
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej