Spółdzielnie Socjalne. Teoria i praktyka
[Social cooperatives. The theory and the practice]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej