Lokalna polityka prorodzinna, jako społeczna odpowiedzialność za rodzinę
[The local pro-family politics, as the social responsibility for the family]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie
Miejsce: Kielce