Młoda Rodzina na Rynku Pracy
[A young family on the labour market]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej