Przystanek "Wsparcie" Komlpeksowy model aktywnego doradztwa społecznego
[„Supporting Team” A Comprehensive Model of Active Social Counseling]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej