Realizacja badań sondażowych nt. Bezpieczeństwa społecznego w mieście Radomiu
[Implementation of surveys on social security in Radom]

Usługi naukowo-badawcze w kraju

Nazwa jednostki: Komenda Miejska Policji w Radomiu