Wielosektorowa praca socjalna szansą na skuteczniejszą pomoc bezdomnym
[MULTI-SECTORAL SOCIAL WORK AS A CHANCE TO BETTER HELP HOMELESS]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Forum. O bezdomności bez lęku Rok wydania: 2012
Strony od-do: 67-74
Streszczenie: Artykuł porusza niezwykle trudne zagadnienie dotyczące pomocy osobom bezdomnym. Ze względu na złożoność problemu, bezdomność wymaga profesjonalnego i holistycznego podejścia. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie jak skutecznie pomagać bezdomnym, w sposób, który umożliwi eliminowanie problemu natury indywidualnej i społecznej. Praca socjalna z osobami bezdomnymi jest niezwykle trudnym procesem, wymagającym podejmowania wielokierunkowych działań oraz zaangażowania różnych osób i instytucji. Artykuł pokazuje jak ważna jest pomoc ze strony różnorodnych podmiotów zaangażowanych w usługi socjalne. Wielosektorowa pomoc społeczna rozumiana jako aktywność sektora publicznego, obywatelskiego oraz rynkowego daje zwiększone szanse i możliwości pomocy osobom bezdomnym.
Słowa kluczowe: bezdomność, praca socjalna, wielosektorowa pomoc społecznaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Wielosektorowa praca socjalna szansą na skuteczniejszą pomoc bezdomnym",
journal = "Forum. O bezdomności bez lęku",
year = "2012",
pages = "67-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2012). Wielosektorowa praca socjalna szansą na skuteczniejszą pomoc bezdomnym. Forum. O bezdomności bez lęku, 67-74.