Dylematy współczesnej rodziny. Różnorodność wartości i form.
[Dilemmas of modern family. The diversity of values and forms.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw; Europejskie Centrum do spraw Pracobiorców z siedzibą w Nimczech