Normatywa różnorodność. Ponowoczesne przemiany wartości rodzinnych i społecznych
[Normative diversity. Pastmodernity family values and social changes.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wartości w rodzinie i społeczeństwie
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Urząd Miasta Kielce, Wojewoda Świętokrzyski