Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi
[Labour law factor effective targeting people ]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Radom