OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA INTERDYSCYPLINARNEGO Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
[THE DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY CURRICULUM OF THE ITEMS MATHEMATICS AND NATURAL INFORMATION AND TECHNICAL FOR STUDENTS CLASSES IV-VI PRIMARY SCHOOLS ]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Ośroedek Rozwoju Edukacji