Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
[Forms of support to those at risk of social exclusion]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: Wydział Ekonomiczny UTH, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej