Jak skutecznie pomagać bezdomnym? Dylematy pracy socjalnej
[HOW TO EFFECTIVELY ASSIST THE HOMELESS? - DILEMMAS OF SOCIAL WORK]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Miejsce: Radom
Nazwa jednostki: Wydział Ekonomiczny UTH, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej