Świat wartości bezrobotnych w świetle badań
[World of unemployed values in the light of research ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny (ISSN: 1234-7256)
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 86-96
Streszczenie: Artykuł prezentuje badania socjologiczne dotyczące systemów wartości beneficjentów pomocy społecznej i osób bezrobotnych. Współczesne zmiany społeczne powodowane globalizacją, przemianami gospodarczymi oraz płynną nowoczesnością dotykają niemalże wszystkich sfer życia. Nie omijają żadnych grup społecznych niezależnie od wieku, pochodzenia czy statusu społecznego. Owe zmiany najbardziej dotykają osób ubogich, nieporadnych życiowo, bezrobotnych. Te kategorie ludności ze względu na swą sytuację życiową, niską odporność i nieprzystosowanie do gwałtownych zmian, najbardziej narażone są na zagrożenia, a ich sytuacja graniczy z wykluczeniem społecznym. Takie położenie bezpośrednio wpływa na kształt hierarchii preferowanych wartości, a to z kolei na podejmowanie najważniejszych życiowych decyzji.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Świat wartości bezrobotnych w świetle badań ",
journal = "Biuletyn Informacyjny",
year = "2012",
number = "1",
pages = "86-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2012). Świat wartości bezrobotnych w świetle badań . Biuletyn Informacyjny, 1, 86-96.