Alternatywne formy życia rodzinnego jako odpowiedź na słabnące więzi w rodzinach współczesnych – analiza socjologiczna
[Alternative forms of family life as a response to failing ties in families today-sociological analysis]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Trud i siła współczesnej rodziny
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji