Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
[Polish Society Of Social Policy]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym