Rodzina jako wartość. Konsekwencje przemian wartości małżeńskich i rodzinnych
[FAMILY AS THE VALUE. THE CONSEQUENCES OF MARRIAGE AND FAMILY VALUES CHANGE]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Stalowa Wola-Kijów-Ružomberok
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Wartości drogą ku wzrastaniu
Redaktorzy: Jan Zimny, Roman Król
Strony od-do: 29-43
Streszczenie: Opracowanie podkreśla społeczne i indywidualne znaczenie rodziny. Traktuje o rodzinie jako o wartości naczelnej. Opracowanie porusza niezmiernie ważną kwestię zmienności współczesnych wartości rodzinnych i małżeńskich, dyktowanych nowoczesnością. Głębokie zmiany społeczne na początku XXI wieku dotyczą niemalże wszystkich sfer społecznego życia. Faza zmian nie omija współczesnej rodziny. Przemiany jakie dotyczą rodziny i małżeństwa widoczne są w aspekcie demograficznym, ale przede wszystkim w sferze wartości, wzorów życia, norm oraz postaw ludzi wobec życia rodzinno-małżeńskiego. Artykuł analizując owe zmiany koncentruje się na konsekwencjach tzw. kryzysu wartości rodzinnych i małżeńskich.