Państwowe i pozarządowe sieci wsparcia dla bezdomnych na przykładzie miasta Radomia
[GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL SUPPORT NETWORKS FOR THE HOMELESS, BASED ON THE TOWN OF RADOM]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Lokalne sieci wsparcia
Redaktorzy: Maria Gagacka, Katarzyna Głąbicka
Strony od-do: 336-354
Streszczenie: Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje państwowe i pozarządowe na rzecz osób bezdomnych. W niniejszym artykule pokazana jest ważna rola trzeciego sektora gospodarki jako realizatora usług socjalnych wobec bezdomnych. Organizacje pozarządowe nierzadko przejmują zadania i funkcje samorządów w dostarczaniu pomocy osobom bezdomnym. Artykuł przedstawia również charakterystykę placówek działających w obszarze pomocy bezdomnym oraz pokazuje sytuację bezdomności jako pogłębiające się zjawisko wykluczenia społecznego.