Problemy reintegracji społecznej bezdomnych
[Problems of social reintegration of homeless]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Integracja socjalna w społecznościach lokalnych
Redaktorzy: Katarzyna Głąbicka
Strony od-do: 53-67