Jak skutecznie pomagać bezdomnym? Dylematy pracy socjalnej
[HOW TO EFFECTIVELY ASSIST THE HOMELESS? - DILEMMAS OF SOCIAL WORK]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Wsparcie społeczne. Między teorią a praktyką
Redaktorzy: Maria Gagacka, Andrzej Gołębiowski
Strony od-do: 181-191
Streszczenie: Artykuł porusza niezwykle trudne zagadnienie dotyczące pomocy osobom bezdomnym. Ze względu na złożoność problemu, bezdomność wymaga profesjonalnego i holistycznego podejścia. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie jak skutecznie pomagać bezdomnym, w sposób, który umożliwi eliminowanie problemu natury indywidualnej i społecznej. Praca socjalna z osobami bezdomnymi jest niezwykle trudnym procesem, wymagającym podejmowania wielokierunkowych działań oraz zaangażowania różnych osób i instytucji. Pracownicy socjalni pomagający osobom bezdomnym napotykają na swojej drodze liczne problemy i dylematy. Artykuł opisuje owe problemy i stara się poszukiwać dobrych rozwiązań.
Słowa kluczowe: praca socjalna, bezdomność