Asystentura rodziny - kluczowe umiejętności i kompetencje
[Family Assistance - Key Skills and Competences]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 55-67
Streszczenie: Rodzina jest fundamentalnym środowiskiem rozwoju każdego człowieka. Funkcjonalna rodzina jest podstawowym składnikiem dobra wspólnego. Współcześnie często dochodzi do sytuacji, w której rodzina nie radzi sobie z wypełnianiem ważnych zadań, staje się niewydolna, niezaradna, problemowa. Część odpowiedzialności za funkcjonowanie takiej rodziny przejmują instytucje i profesje wspomagające rodzinę, do których od niedawna należy asystent rodziny. Asystent rodziny to „młody” zawód, został wprowadzony w 2012 roku i do końca roku 2014 był rozwiązaniem nieobowiązkowym. Od 1 stycznia 2015 roku na każdą gminę został nałożony obowiązek zatrudniania asystentów rodziny. Zawód asystenta rodziny jest wciąż rozwijającą się profesją. Z roku na rok zatrudnianych jest coraz więcej asystentów, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu. Jednak organizacyjny kontekst zawodu wciąż wymaga doprecyzowania. Takie zagadnienia, jak kompetencje asystentów rodzin, warsztat, metody, narzędzia, kwalifikacje, to szczególnie istotne kwestie, zważywszy na trudność pracy z rodziną dysfunkcyjną. Głównym celem artykułu jest wskazanie preferowanych kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu asystenta rodziny, a tym samym przesłanek do podnoszenia jakości pracy asystentów rodziny. Prezentowane stanowisko wynika z analizy badań przeprowadzonych wśród asystentów rodziny w latach 2016-2017. Badania ujawniają m.in. nowe wyzwania i potrzeby w zakresie uzupełniania kompetencji.
Słowa kluczowe: rodzina, polityka społeczna, asystent rodziny
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/10468/10447
DOI: 10.18290/rt.2018.65.10-4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Agnieszka Zaborowska",
title = "Asystentura rodziny - kluczowe umiejętności i kompetencje",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2018",
number = "10",
pages = "55-67"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zaborowska, A. (2018). Asystentura rodziny - kluczowe umiejętności i kompetencje. Roczniki Teologiczne, 10, 55-67.