Opieka naukowo-dydaktyczna nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Usługi naukowo-badawcze w kraju

Nazwa jednostki: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie