WALIDACJA METODY BADAWCZEJ SŁUŻĄCEJ ROZPOZNANIU WZORCÓW TOŻSAMOŚCI ZARADCZEJ POLAKÓW W OBLICZU TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH – BADANIA PILOTAŻOWE
[VALIDATION OF THE RESEARCH METHOD FOR THE RECOGNITION OF THE PATTERNS OF IDENTITY OF POLAND'S GUARANTEES IN THE FACULTY OF DIFFICULT LIVING CONDITIONS - PILOT STUDIES]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN