System wsparcia rodziny - przykład niemiecki
[FAMILY SUPPORT SYSTEM - GERMAN EXAMPLE]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polityka Społeczna 2.0 W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Uniowersytet Ekonimiczny wPoznaniu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej