Poradnictwo specjalistyczne - instytucjonlany i pozainstytucjonalny kontekst, przesłanki do zmian
[Specialized counseling - Institutional and non-institutional context, premises for change]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IV Międzynarodową Konferencję ESPAnet Polska POLITYKA SPOŁECZNA: KONTROWERSJE I PARADOKSY
Miejsce: Wrocław, Unowersytet Ekonomiczny
Nazwa jednostki: Uniowersytet Ekonimiczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej